top of page

Tarkoituksellinen ja säännöllinen harjoittelu tuottaa pysyviä muutoksia toimintaan


Kehollisessa oppimisessa syvennetään kokonaisvaltaista itsetuntemusta (keho-mieli-sielu), vahvistetaan sitoumusta oppimistavoitteisiin, itselle merkityksellisiin asioihin työssä tai arjessa sekä harjoitellaan tarkoituksellisesti uusia taitoja, jotka mahdollistavat sinun näköisesi elämän syvemmin ja laajemmin.

Kehollinen oppiminen on holistista uusien taitojen ja tapojen harjoittelua yksilötasolla tai organisaatioissa; toiminnallista mindfulnessia, jossa yhdistyy syvempi kehon kuuntelu, toiminnalliset vuorovaikutusharjoitteet, oman sisäisen kokemuksen ja toisen ihmisen kuuntelu samanaikaisesti.

"Todellinen ja sinua palveleva oppiminen mitataan kasvaneella kyvyllä toimia uudella tavalla, joka on linjassa sitoumuksesi kanssa ja toimii paineen alla."

Mihin sinä olet sitoutunut elämässäsi?

Harjoittelu alkaa sitoumuksesta. Se luo asiayhteyden jokaiselle harjoitukselle ja suunnan oppimiselle. Sitoumus voi olla henkilökohtainen, ammatillinen tai se voidaan luoda yhteisenä ryhmälle. Sitoumus sanoittaa ja kehollistaa, mitä haluat jatkossa olla enemmän ja ilmentää mielialoina, kykynä toimia ja kehon muotona. Sinä valitset suunnan oppimiselle.

Kehollisen oppimisen ytimessä on itsetuntemus. Matka ei voi alkaa sieltä missä et ole. Oman sisäisen kokemuksen kuuntelu ja reflektointi ovat olennainen osa uusien taitojen harjoittelua.

Keskusta-harjoitus on yksi kehollisen oppimisen perusharjoitus - siinä laskeudumme tuntevaan kehoomme arvokkuuden pystyakselille, ympäristöön liittymisen vaaka-akselille ja ajan syvyysakselille. Akselit kohtaavat kehomme painopisteessä, keskustassa (ki, hara), josta on lähtöisin meidän kehollinen elämän voima, turvallisuus ja kyky toimia. Harjoitus vahvistaa “keskustamuskelia” ja siten kykyä toimia arjen tilanteissa.

Tärkeä osa kehollista oppimista on tutustua ehdollistumiin, reagointimalleihin, jotka ovat ehkäpä aiemmin huolehtineet turvallisuudentunteestasi, arvokkuudestasi tai yhteyden säilyttämisestä toisiin ihmisiin. Haitallisen tavan tunnistaminen on ensimmäinen askel sen purkamiseen, jotta sinulla on jatkossa kyky toimia toisin valinnanvapaudestasi käsin.

Tarkoituksellinen ja säännöllinen harjoittelu tuottaa pysyviä muutoksia

Olemme eletyn elämämme näköisiä ja muotoisia. Tapamme, kykymme toimia, mielialamme ja reagointimallimme ovat toistojen ja harjoittelun tulosta.

Kehollinen oppiminen luottaa samaan: ihmiset, tiimit ja organisaatiot voivat oppia uusia tapoja ja luoda pysyviä muutoksia tarkoituksellisella ja säännöllisellä harjoittelulla; oppia sellaisia tapoja ja taitoja, jotka eivät olleet aiemmin mahdollisia. Todellinen ja sinua palveleva oppiminen mitataan kasvaneella kyvyllä toimia uudella tavalla, joka on linjassa sitoumuksesi kanssa ja toimii paineen alla.

 

Mitä taitoja sinä haluat oppia piiloitetun potentiaalisi löytämiseen? Tule ottamaan selvää osallistumalla esimerkiksi Rohkeampi minä -treeneihin, lue lisää valmennuksesta täältä.

bottom of page