top of page

oletko valmis ottamaan haltuun johtajuutesi next levelin?

Hei, olen Petri Rauhakallio ja haluan esitellä sinulle somaattisen kehollisen johtamisen menetelmän. Kysymys ei ole salatieteestä, eikä "yet-another" -johtamiskurssista. Sen sijaan siitä, mitä olemme kokonaisina ihmisinä vuosituhansien evoluution kehityksen tuloksena sekä oman eletyn elämän ja sen kokemusten muovaamina.

Kykymme käyttää vaistojamme, intuitiota sekä tuntea, mitä ympärillämme tapahtuu oli aiemmin hengissäselviytymisen edellytys. He, jotka kykenivät keräämään ympärilleen vahvimman heimon, pärjäsivät myös voimiltaan ylivoimaisia vastustajia vastaan.

Koska kehomme on ohjelmoitu käyttämään vaistojamme, me käytämme niitä edelleen, tahdoimme tai emme. Otetaan esimerkki: ajattele jotakin noloa sinulle sattunutta tilannetta. Palauta mieleesi paikka ja ihmiset, mitä teit, mitä sinulla sanottiin? Millaisia ajatuksia, tunteita ja kehollisia tuntemuksia sinussa herää, kun pysähdyt hetkesi kuuntelemaan itseäsi?

Elämän aiemmat kokemukset ovat kehossamme somaattisina markereina, ne ovat tunnemuistimme. Kun omasta rekisteristä löytyy jokin aiemmin koettu tilanne - erityisesti monimutkainen, sekava, potentiaalisesti vaarallinen - meillä ole aikaa miettiä tilanteen kaikkia tekijöitä ja tehdä päätös ajattelemalla.

Evoluutio tarjoaa sen sijaan oikopolun: rationaalinen ajattelumme kytkeytyy pois päältä ja toimimme aiemmin opitulla tutulla reagointimallilla.

Kehon tunnemuistin herättämät reagointimallit toimivat henkilökohtaisena hälytysjärjestelmänä, joko pakenemme negatiiviseksi koettuja tilanteita, rohkaistumme menemään kohti positiivisia tai toimimme jollakin muulla itselle tutulla tavalla,

Millaisia toimintamalleja sinä tunnistat omassa toiminnassasi? Kuinka se vaikuttaa johtajuuteesi?

Kerron seuraavassa lisää, kuinka omaa toimintaa, toimintamalleja on mahdollista muuttaa tarkoituksellisen harjoittelun avulla.

"Oon just menossa toimistolle turkki kiiltävämpänä kuin sillä takkuisella rakkikoiralla, joka ontuen raahautui Petrin juttusille..."

Kehollisen johtamisen valmennuksella luodaan pysyviä muutoksia toimintaan

Olen itse työskennellyt lukuisien johtajien kanssa ja olen omakohtaisesti todistanut huikeita kasvutarinoita, kykyä toimia uudella tavalla todellisissa johtamistilanteissa.

 • Uskottavuuden ja itseluottamuksen menettänyt johtaja oivalsi, että kaikki tarvittavat kyvyt ja taidot ovat käytettävissä joka hetki 

 • Kiire ja paine tekivät pomon aiemmin kärsimättömäksi, 
  huomionhallinnan harjoitukset palauttivat luovan ajattelun ja täyden suorituskyvyn

 • Johtaja halusi aiemmin miellyttää kaikkia, joka johti päämäärättömään poukkoiluun; harjoitusten kautta hän pääsi kosketuksiin itsensä ja tunteidensa kanssa ja kykeni siten toimimaan tietoisesti ja tehokkaasti tavoitteidensa mukaisesti.  

“Nyt tunnen mitä on ottaa itseni ja tilanne haltuun keskustelussa.”

Raadolliset havaintoni johtamisesta ja johtajuudesta työelämässä...

Olen nähnyt aina uudelleen ja uudelleen, että meillä on jaetut uskomukset ja tunteet konepellin alla.

​​​

​​

 • Vain vahva johtaja on uskottava

 • En voi näyttää heikkouksiani muille

 • Haluan koko ajan tietää, mitä tiimissä tapahtuu

 • Koen usein sisäistä epävarmuutta

 • Kelpaan ja olen arvokas, kun menestyn.

​​​Meillä kullakin on omat haasteemme ja ongelmamme, mutta niihin liittyvät tunteet ovat vahvasti jaettuja.

Johtajuuden kehittämiseen ja sen ongelmien ratkaisemiseen on kehitetty lukuisia toinen toistaan hienompia menetelmiä, kursseja ja kirjoja. Asia ja ongelma ovat usein hyvin määritettyjä ja ratkaisuehdotukset löytyvät kirjan viimeisestä luvusta. 

Miksi sitten painimme yhä samojen johtamisen ongelmien kanssa? Miksi emme kykene muuttamaan toimintaamme ja johtamista vaikka ongelmat ovat useimmiten selvästi tiedossa?

Todellinen uusien johtamistaitojen oppiminen mitataan muuttuneena kykynä toimia paineen alla

Älyllinen ymmärtäminen on vasta lähtökohta. Olen itse käynyt läpi omassa terapiassani elämäni kipupisteitä. Session jälkeen tunsin itseni yleensä tosi voimaantuneeksi, kaikki näytti selkeältä. Uskoin, että seuraavalla kerralla kohdatessani minulle hankalan tilanteen kykenen säilyttämään oman tahtoni ja kommunikoimaan mielipiteeni. Kunnes jälleen kerran huomasin olevani samassa tutussa tilanteessa, korviani myöten kyvyttömänä vastaamaan ja pitämään rajani.   

Kirjat ja kurssit eivät integroidu arkeen.​ Lisäksi olen ollut mukana lukuisia kertoja kehittämässä yrityksen tai työryhmän toimintaa työpajassa, joissa olemme tunnistaneet yhteisesti toiminnan pullonkauloja. Tahto muutokselle on ollut yleensä vahva, mutta loppuviimein mikään ei olen muuttunut, tavat palautuvat tyypillisesti ennalleen alle viikossa.

Kaikkea ei voi muuttaa kerralla. Kun motivaatio muutokselle ja uusiutumiselle on löytynyt, kehitysehdotuksien listasta tulee helposti pitkä. Tahto muutokselle on vahva. Liika on kuitenkin liikaa, koska muutoksilla on keskinäisiä riippuvuuksia tekemisen ja sitoutumisen tasolla. 

Huomio voi siis olla vain yhdessä asiassa kerrallaan. Multitasking on useiden asioiden sössimistä samalla kertaa. Sama pätee muutokseen ja kasvuun.  

Oman toiminnan muuttaminen edellyttää tarkoituksellista, tietoista harjoittelua säännöllisesti. Koska somaattiset markerit ohjaavat toimintaamme kompleksisissa tilanteissa, uusien tapojen oppiminen edellyttää vahvaa tietoisuutta ja tunnemuistin herättävien tilanteiden kohtaamista uudellen ja uudelleen.  

"Voin muuttaa toimintatapojani hyödyntäen kehoni fyysisiä tuntemuksia."

Kun toimimme taistele-tai-pakene -tilassa, emme kykene olemaan tietoisia toiminnastamme, saatikka muuttamaan sitä.

Vaikka emme tänä päivänä joudukaan taistelemaan petoeläimiä vastaan henkemme kaupalla, kehomme tunnemuisti ohjaa toimintaamme: kohtaamme tilanteita ja ihmisiä, ne herättävät meissä miellyttäviä tai epämiellyttäviä kokemuksia, tunnemuistin aktivoituessa toimimme evoluution autopilotilla.

Jos tunnemuistin aktivoima oikopolku, automaattinen toimintamalli ei palvele sinua tänä päivänä, kyseessä on reagointimalli, haitallinen tapa. 

Ihminen ei kykene ajattelemaan ja tuntemaan isosti yhtäaikaa 

Omaa käyttäytymistä on suhteellisen helppo ymmärtää kognitiivisesti, myös haastavia tilanteita jälkikäteen, kun tilanne on ohi ja paine hellittänyt.

Oman toiminnan ymmärtäminen ja siitä tietoisuus muuttuu haastavaksi juuri sillä hetkellä, kun siirrymme oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Kehossa tuntuu epämukavalta, kireämmältä, jännitän tai veri kiehahtaa vihaksi ennen kuin ehdin edes huomata.

Tästä syystä kehollisen johtamisen valmennus eroaa kognitiivisista menetelmistä. Älyllisen ymmärtämisen lisäksi oppimisen keskiössä ovat sisäisen kokemuksen kuunteleminen ja ymmärtäminen. Tutustumme somaattisiin markereihin, niiden tuottamiin reagointimalleihin, puramme niitä tietoisesti ja kasvatamme kykyä pysyä rentona myös haastavissa tilanteissa.

Et voi sössiä johtajuuttasi,
kun olet yhteydessä itseesi
ja toimit keskustastasi käsin

 Älyllinen ja kognitiivinen itsensä kehittäminen on hyvä juttu, mutta tiedän omasta kokemuksesta, että pysyviä muutoksia ja uusia tapoja on mahdollistaa luoda tehokkaammin kehollisen työskentelyn avulla.

Lähtökohtana toimii aina itsetuntemuksen kasvattaminen, jotta opimme tuntemaan mitä haluamme ja tulemaan tietoiseksi omasta toiminnasta.

Harjoittelussa ​tutkimme omaa sisäistä kokemustamme, vahvistamme kehomme keskustaa sekä kykyä toimia paineen alla rennosti vaikuttamatta, ajautumatta 
pakene-tai-taistele -toimintamalliin.

Kehon keskusta on kuin muskeli, jota voit vahvistaa samalla tavalla kuin hauislihastasi kuntosaliharjoittelussa.

En ole kaikkien alojen erikoisasiantuntija, mutta tämän asian minä tiedän omasta kokemuksestani:

Avain kasvuun ja johtajuutesi next leveliin on kehosi keskustassa.
kun olet yhteydessä itseesi ja toimit keskustastasi käsin... 
 • Näet selkeämmin toimintasi ja sen tulokset

 • Voit toimia reagoinnin sijaan tietoisesta selkeydestä käsin

 • Epämukavat tehtävät muuttuvat miellyttäväksi 

 • Vuorovaikutuksesi muuttuu rakentavammaksi

 • Vahvat tunteet eivät tee enää tuhoa muiden motivaatiolle

 • Maltat kuunnella aidosti enemmän

 • Vaikuttavuutesi ja uskottavuutesi lisääntyvät

 • Kykenet hallitsemaan huomiotasi, suorituskykysi paranee huomaamatta.

TODELLINEN KASVU ON PINTTYNEIDEN TAPOJEN PURKAMISTA JA SE VAATII SITKEÄÄ TREENIÄ, PALJON!

Menemme valmennuksessa suoraan ytimeen, olen karsinut pois kaiken turhan

 • Aloitamme luomalla syvemmän yhteyden kehoosi

 • Siirrämme ajattelun ja analyysin sivummalle, avaamme tilan tuntemiselle ja sanoja syvemmälle ymmärrykselle, intuitiolle

 • Tutustumme nykyiseen muotoosi, siihen mitä olet johtajana juuri nyt mielialoina, kyvykkyytenä, vuorovaikuttajana, toimijana

 • Luomme samalla oppimistavoitteen, sitoumuksen kasvuun, mitä kohti alamme työskentelemään valmennuksessa


Esittelen sinulle harjoituksia ja ankkureita arkeen, joiden avulla syvennämme itsetuntemustasi

 • Luomme yhteyden arvokkuuteesi, kehosi pystyakseelin; avoimuuteen, kehosi vaaka-akseliin; menneisyyteen ja tulevaisuuteen, kehosi syvyysakseliin

 • Kehon ja sen tuntemusten jäsentäminen kasvattavat tietoisuuttasi toiminnassa ja vuorovaikutuksessa

 • Tutkimme johtamisen ja vuorovaikuttamisen toimintamalleja sinulle tuttujen tosielämän tilanteiden avulla

 • Tutustumme harjoituksissa sinun vahvuuksiin ja haitallisiin tapoihin

 • Harjoittelu on kuin toiminnallista mindfulnesia, jossa säilytämme vahvan tietoisuuden vuorovaikutuksessa ja nostamme rimaa oppimisen edistyessä

Harjoittelu ja oppiminen tapahtuvat aina suhteessa tavoitetilaan

 • Harjoittelemme toimintaa sinulle haastavissa tilanteissa turvallisessa ympäristössä

 • Vahvistamme kykyäsi palautua omaan keskustaan paineen alla ja kohdata aiemmin hankalia, selkeätä toimintaa estäviä tunnereaktioita

 • Kehollinen harjoittelu ohjelmoi hermostoasi uudelleen ja kasvattaa kykyäsi pysyä pois taistele-tai-pakene -tilasta

 • Luomme sinulle harjoitusohjelman säännölliseen harjoitteluun, päivittäisiä harjoituksia ja arkeen tosielämän tilanteisiin

 • Reflektoimme oppimista jatkuvasti

Oppimista mitataan kasvaneena kykynä toimia uudella tavalla paineen alla

 • Harjoittelu valmennuksessani tähtää kohti tavoitetilaa ja harjaannuttaa sen saavuttamiseen tarvittavia taitoja

 • Tavoitetilaa eli sitoumusta kasvuun johtajana hienosäädetään tarvittaessa oppimisen edistyessä

 • Valmennuksen tulos on uusi muoto, johtajan uudet taidot ja kyvykkyys 
  toimia paremmalla tavalla

 

Muutoksen synnyttäminen kohti valitsemaasi johtajuutta ei ole taikatemppu, eikä kerran nielaistava päänsärkypilleri - se edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua.

valmennus on toiminnallista, todellisilla johtamistilanteilla

Johtajavalmennus on jatkuva oppimisprosessi, joka koostuu tapaamisista 1-2 kahden viikon välein, yksilöllisestä päivittäisestä harjoittelusta ja oppimisesta johtamistilanteissa.

Harjoittelu on kuin toiminnallista mindfulnesia, jossa treenaamme sinun todellisilla johtamistilanteilla. 

2-soutaminen
3-kaksaskel
ihmisteknologia
6-pyynnot
9-tehokas-pyynto
16-padit
7-kuunteleminen
8-ein-sanominen
10-paineen-kasittely
Todelliseksi johtajaksi kasvaminen on kuin kuntosaliharjoittelua

Samalla tavalla kuin kuntosaliharjoittelu ja venyttely vahvistavat lihaksiasi, lihastasapainoasi ja notkeuttasi...

...kehollinen johtamisen valmennus mahdollistaa syvemmän yhteyden itseesi, kehoosi ja keskustaasi - sitä kautta tietoisuuden kasvattamisen johtamisessasi.  

Tehokas kuntosaliharjoittelu on säännöllistä ja virittää lihashermostoasi juuri sinulle sopivilla painoilla ja treeneillä...

...kehollinen johtamisen valmennuksessa saat yhteyden somaattisiin markereihin, tunnemuistisi tuottamiin reagointimalleihin. Puramme haitallisia tapojasi ja laajennamme mukaavuusaluettasi oppimisen edistyessä sinulle räätälöityjen harjoitusten avulla.  

"Harjoittelu oli samaan aikaan rankkaa ja kaunista ja se ylitti suurimmatkin odotukseni..."

Haluatko sinä olla parempi johtaja?

Varaa ensimmäinen kerta johtajavalmennukseen

Johtajavalmennus - kartoitus

Kartoitamme ensimmäisellä 
valmennuskerralla lähtötilanteesi, tutustumme harjoitteluun ja kirjoitat tavoitetilan kasvuusi johtajana.

Valmennuksen kesto 2h.

100€ (alv. 0%)

100% tyytyväisyystakuu

Tarjoan valmennukseni 100% tyytyväisyystakuulla. Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, voit pyytää rahasi takaisin - en kysy sinulta hankalia kysymyksiä.

Voit siten kokeilla valmennusta rauhassa, ilman paineita käytetystä rahasta. Samoin näemme puolin ja toisin, olenko minä sinun valmentajasi ja voinko minä todellisesti auttaa sinua. 

Voin tehdä näin, koska uskon valmennukseeni ja menetelmään. Kukaan ei ole vielä tullut kysymään palautusta.

"Olin tilanteessa, jossa olin menettänyt uskottavuuden työyhteisössä ja tilanteet olivat eskaloituneet hyvin hankaliksi. En enää tiennyt mikä oli oikein ja mikä väärin. Olin menettänyt myös käsitykseni itsestäni ja arviointikyvystäni.

 

Oivalsin, että en ole lainkaan niin hukassa kuin luulin. Oivalsin, että minussa on se kaikki, jota tilanteen korjaamiseen ja omaan hyvinvointiini tarvitaan, se oli vain jäänyt kuran ja loan peittoon.

Luotan nyt enemmän itseeni ja intituutioon - siihen, että kun toimin omista lähtökohdistani, toimin itselleni luonnolliseen tapaan mikä edustaa minua ja minun tapaani."

- Nainen, 37 vuotta, maajohtaja

"Itseasiassa tiedon määrän kasvu (-) maailmankaikkeudessa on luonnon laki ja se on vain hyväksyttävä ja olla virran mukana.

 

Helpottaa, kun ei tarvitse analysoida sen enempää vaan voi valita mitä informaatiosta käyttää (+). Uskallan sanoa ei tietovirralle. Ei se ole siitä moksiskaan.

 

Tavoitteeseeni eli tasapainoon tällä yksinkertaisella oivalluksella oli huomattava merkitys kun äsken soutelin ikkunan ääressä."

- Mies, 47 vuotta, yrittäjä 

"Erittäin hyviä oivalluksia siitä, miten käyttää, hallita ja lukea omaa kehoaan ja mieltään. Voin suositella ihan kaikille!

 

Esimerkiksi jokaiselle juristille tekisi hyvää pohtia, miten asiansa esittää ja kuinka oman kehon hallinnalla voi parantaa esiintymisensä uskottavuutta."

- Nainen, 36 vuotta, juristi 

johtajavalmennus-ota-yhteytt
Kyllä, haluan kuulla lisää kehollisen johtamisen valmennuksesta!

Otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Kerron sinulle valmennuksesta ja voit kysyä lisää.

Success! Message received.

100€ (sis. alv.)

Johtajavalmennus - kartoitus

Vai aloitetaanko harjoitukset?

Johtajavalmennus - 2 tuntia

Varaa ensimmäinen kerta johtajavalmennukseen
johtajavalmennus-2tuntia
johtajavalmennus-kartoitus
Varaa ensimmäinen kerta johtajavalmennukseen
bottom of page